UKR | RUS | ENG

УГОДА КОРИСТУВАЧА

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Дана угода користувача є публічною офертою, що регламентує умови використання фізичною/юридичною особою (що йменується надалі - Користувач) сервісів і матеріалів, які надаються веб-сайтом binder24.app та його мобільним додатком (надалі - Сайт та Мобільний додаток), в особі Адміністрації сервісу.

1.2. Користувачем Сайту/Мобільного додатку вважається будь-яка фізична особа або юридична особа, яка коли-небудь здійснила доступ до Сайту або його Мобільного додатку та досягла віку і відповідає умовам, допустимим для акцепту цієї Угоди.

1.3. Користувач зобов'язаний повністю ознайомитися з даною Угодою до моменту реєстрації на Сайті/Мобільному додатку. Реєстрація Користувача на Сайті/в Мобільному додатку означає повне і беззастережне прийняття Користувачем цієї Угоди. У разі незгоди з умовами Угоди, використання Сайту/Мобільного додатку Користувачем повинно бути негайно припинено.

1.4. В даній Угоді, з якої і витікають відносини Сторін, описані наступні терміни, що мають такі значення, якщо контекст не вимагає іншого:

а) Платформа - програмно-апаратні засоби, інтегровані з Сайтом та/або Мобільним додатком;

б) Користувач - дієздатна фізична особа, або юридична особа, що приєдналася до даної Угоди за власним бажанням.

в) Реєстрація Користувача - безкоштовна, добровільно здійснена Користувачем на Сайті/Мобільному додатку процедура, що передбачає сукупність дій Користувача (згідно спеціальної форми Адміністрації сервісу), включаючи надання персональних даних, з метою створення Особистого кабінету і отримання доступу до сервісів і матеріалів Сайту/ Мобільного додатку;

г) Особистий кабінет - закрита зона Сайту/Мобільного додатку, доступна Користувачеві після проходження реєстрації, призначена для управління сервісами при використанні Сайту/Мобільного додатку, зберігання і редагування даних користувача і налаштувань. Містить відомості, які Користувач повідомив про себе при реєстрації на Сайті/Мобільному додатку, дозволяє Адміністрації сервісу ідентифікувати Користувача за допомогою індивідуального логіна і пароля;

д) Логін - унікальне ім'я (ідентифікатор) Користувача на Сайті/Мобільному додатку, використовується для входу в Особистий кабінет. Логін створюється користувачем самостійно;

е) Пароль - це секретний набір символів, який потрібен для входу в Особистий кабінет Користувача, створюється Користувачем та відомий тільки йому самому.

ж) Адміністрація сервісу - співробітники правовласника інтернет-ресурсу binder24.app, уповноважені керувати Сайтом/Мобільним додатком, які організовують і здійснюють нормальну і безперебійну роботу Сайту/Мобільного додатку, забезпечують Користувачеві зручне і оперативне користування ресурсами Сайту/Мобільного додатку і відповідають за зворотній зв'язок з Користувачем;

з) Сайт - сукупність логічно пов'язаної гіпертекстової інформації, оформленої у вигляді окремих сторінок, розміщеної в мережі Інтернет за адресою www.binder24.app, що надає Користувачеві Сервіс;

і) Мобільний додаток - програмне забезпечення, призначене для роботи Сервісу на мобільних пристроях (смартфонах, планшетах) Користувача;

к) Сервіс - комплекс послуг і інформації, запропонованих Сайтом/Мобільним додатком, а також ліцензія, що надаються Користувачеві з використанням Платформи.

1.6. Використання Користувачем Сервісу будь-яким способом і в будь-якій формі в межах його проголошених функціональних можливостей, включаючи:

• перегляд розміщених на Сайті матеріалів;

• реєстрація та/або авторизація на Сайті/Мобільному додатку,

• оформлення заявки, отримання продукту або послуги, розміщення або відтворення на Сайті та/або Мобільному додатку будь-яких матеріалів, включаючи, але не обмежуючись такими як: тексти, гіпертекстові посилання, зображення, аудіо та відео- файли, відомості та/або іншої інформації, -

створює договір в умовах даної Угоди відповідно до законодавства України.

1.7. Скориставшись кожною із зазначених вище можливостей по використанню Сервісу Користувач підтверджує, що:

а) ознайомився з умовами даної Угоди в повному обсязі до початку використання Сервісу.

б) приймає всі умови даної Угоди в повному обсязі без будь-яких вилучень і обмежень і зобов'язується їх дотримуватися або припинити використання Сервісу, якщо Користувач не згоден з умовами даної Угоди або не має права на укладення договору на їх основі.

в) Угода (у тому числі будь-яка з його розділів) може бути змінена Адміністрацією сайту без будь-якого спеціального повідомлення. Нова редакція Угоди вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті, або доведення до відома Користувача в іншій зручній формі, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди.

2. УМОВИ КОРИСТУВАННЯ СЕРВІСОМ САЙТУ / МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ

2.1. Сайт/Мобільний додаток надають Користувачеві можливість зареєструватися і отримати доступ до інформаційних і технологічних ресурсів Сервісу. Використання функціональних можливостей Сервісу допускається тільки після проходження Користувачем реєстрації та авторизації на Сайті/Мобільному додатку відповідно до встановленої Адміністрацією сервісу процедурою.

2.2. Технічні, організаційні та комерційні умови використання Сервісу, в тому числі його функціональних можливостей доводяться до відома користувачів за допомогою окремого розміщення інформації на Сайті або шляхом оповіщання Користувача індивідуальними повідомленнями.

2.3. Вибрані Користувачем логін і пароль є необхідною і достатньою інформацією для доступу Користувача на Сайт/Мобільний додаток. Користувач не має права передавати свої логін і пароль третім особам, несе повну відповідальність за їх збереження, самостійно вибираючи спосіб їх зберігання.

2.4. Відносно функціонування і розвитку Сервісу Адміністрація керується законодавством України, даною Угодою та іншими спеціальними документами, які розроблені або можуть бути розроблені і прийняті Адміністрацією сервісу з метою регламентації надання Користувачам окремих послуг і сервісів. Передбачені даною Угодою правила користування Сайтом/Мобільним додатком є обов'язковими для Користувача і Адміністрації сервісу.

3. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ І ГАРАНТІЇ СТОРІН

3.1. Користувач має право:

3.1.1. зареєструвати не більше одного Особистого кабінету, при цьому в процесі діяльності не порушувати умов даної Угоди та інших спеціальних документів, прийнятих Адміністрацією сервісу;

3.1.2. розміщувати заявки на отримання або надання товарів, послуг і робіт;

3.1.3. спілкуватись з іншими Користувачами, Адміністрацією сервісу за допомогою відправки повідомлень з Особистого кабінету, не порушуючи умов даної Угоди;

3.1.4. після завершення угоди про надання (отримання) послуг, робіт або товарів, запропонованих через Сервіс, висловити свою думку Користувача, згідно форми у відповідному розділі Сайту/Мобільного додатку;

3.1.5. звертатися до Адміністрації сервісу в усній і письмовій формі за консультаційною допомогою щодо технологічних особливостей роботи Сайту або Мобільного додатку, а також надавати Адміністрації сервісу зауваження і побажання щодо поліпшення наданого Сервісу.

3.2. Обов'язки Користувача:

3.2.1. ознайомитися і дати згоду з усіма умовами, що містяться та/або зазначені через посилання в даній Угоді. Користувачеві рекомендовано у випадку ознайомлення з даною Угодою, також ознайомитися з інформацією, на яку в ньому є посилання і неухильно дотримуватися умов Угоди і додатків до нього;

3.2.2. не здійснювати збір та/або копіювання та/або передачу інформації, розміщеної на Сайті/Мобільному додатку, без згоди Адміністрації сервісу;

3.2.3. надавати достовірні і актуальні персональні дані, необхідні для реєстрації в рамках наданих ресурсів Сайту/Мобільного додатку, а також в інший час, в разі якщо ці дані будуть потрібні в ході користування Сервісом;

3.2.4. оновлювати свої дані та інформацію для забезпечення їх достовірності та актуальності в разі їх зміни;

3.3. Користувач підтверджує і гарантує, що:

3.3.1. володіє всіма необхідними правами і повноваженнями для укладення договору на користування Сервісом і його виконання;

3.3.2. користування Сервісом буде здійснюватися виключно для цілей, дозволених даною Угодою з дотриманням його положень, а так само вимог спеціальних документів, що регулюють надання окремих послуг і сервісів Сайту, застосовного права і загальноприйнятої практики;

3.3.3. не буде вчиняти будь-яких дій, які вступають в протиріччя або перешкоджають наданню Сервісу або роботі відповідного обладнання, мереж, або програмного забезпечення, за допомогою яких надається Сервіс;

3.3.4. використання Сервісу здійснюється для конкретних цілей, не порушує майнових та/або особистих немайнових прав третіх осіб, а так само заборон і обмежень, встановлених відповідним законом;

3.3.5. надані при реєстрації (активації) і користуванні Сервісом матеріали не містять інформації та/або образів, що ображають честь, гідність і ділову репутацію осіб; пропагують насильство, порнографію, наркотики, расову або національну ворожнечу.

3.4. Адміністрація сервісу має право:

3.4.1. блокувати, видаляти, знищувати та/або редагувати інформацію, розміщену (опубліковану, передану) Користувачем, що порушують умови цієї Угоди та/або законодавство України, а також у випадках на розсуд Адміністрації сервісу;

3.4.2. проводити перевірку достовірності інформації і документів, наданих Користувачем в ході реєстрації на Сайті/Мобільному додатку і використанні Сервісу;

3.4.3. в односторонньому порядку вносити зміни в умови даної Угоди, публікуючи повідомлення про такі зміни на Сайті/Мобільному додатку;

3.4.4. на свій розсуд вводити, скасовувати або змінювати плату за доступні на Сайті /Мобільному додатку сервіси та послуги;

3.4.5. направляти Користувачеві інформацію про розвиток Сайту/Мобільного додатку і його сервісів, а також рекламувати власну діяльність, продукти та послуги;

3.4.6. виробляти профілактичні роботи в програмно-апаратному комплексі Платформи з тимчасовим призупиненням роботи Сайту/Мобільного додатку, повідомляючи про це Користувачів за один день до початку робіт із зазначенням терміну її закінчення, а в разі настання форс-мажорних обставин, а також аварій або збоїв - без попереднього повідомлення користувачів.

3.5. Обов'язки Адміністрації сервісу:

3.5.1. надавати зареєстрованим Користувачам доступ до всіх можливостей Сайту/ Мобільного додатку;

3.5.2. надавати зареєстрованим Користувачам доступ до призначеної для загального огляду інформації, що розміщується на Сайті/Мобільному додатку;

3.5.3. не надавати інформацію, отриману від Користувачів, включаючи адресу електронної пошти, третім особам для розсилки небажаної комерційної інформації ("спаму").

3.6. Адміністрація Сайту підтверджує і гарантує, що:

3.6.1. запропонований Сервіс відповідає нормам чинного в Україні законодавства, що не порушує майнових та/або особистих немайнових прав третіх осіб;

3.6.2. щодо наданих Користувачем персональних даних будуть прийняті необхідні організаційні та технічні заходи безпеки і конфіденційності;

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ОБМЕЖЕННЯ СТОРІН.

4.1. За невиконання та неналежне виконання своїх зобов'язань за даною Угодою Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України;

4.2. Відповідальність за достовірність та актуальність даних Користувача, зазначеної і використовуваної Користувачем в особистому кабінеті, покладається виключно на нього. Користувач самостійно забезпечує збереження свого персонального логіна і пароля. Користувач несе повну відповідальність за будь-які дії, що здійснюються через його Особистий кабінет, і погоджується негайно повідомляти Адміністрацію сервісу у будь-якому випадку несанкціонованого використання Особистого кабінету Користувача, про будь-яке порушення встановлених норм безпеки, а також порушення умов даної Угоди.

4.3. Користувачеві, так само як і будь-якій іншій третій особі (відвідувачеві Сайту) забороняється:

- використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми і методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження змісту Платформи, Сайту або Мобільного додатку;

- порушувати належне функціонування Сайту/Мобільного додатку;

- несанкціонований доступ до функцій Сайту/Мобільного додатку, будь-яких інших систем чи мереж, що відносяться до даного Сайту/Мобільного додатку, а також до будь-яких продуктів та послуг, запропонованих Сайтом;

- будь-яким способом обходити навігаційну структуру Сайту/Мобільного додатку з метою отримання або спроби отримання будь-якої інформації, документів або матеріалів, які спеціально не представлені сервісами даного Сайту Мобільного додатку;

- порушувати систему безпеки або аутентифікації на Сайті/Мобільному додатку або в будь-якій мережі, яка належить до Платформи;

- відстежувати або намагатися відслідковувати інформацію про будь-якого іншого Користувача, якщо така інформація не розміщена таким Користувачем публічно;

- використовувати Сайт/Мобільний додаток і його зміст, що заборонені законодавством України.

4.4. Адміністрація сервісу не несе відповідальності за будь-які помилки, друкарські помилки і неточності, які можуть бути виявлені в матеріалах, що містяться на даному Сайті/Мобільному додатку. Адміністрація сервісу докладає всіх необхідних зусиль, щоб забезпечити точність і достовірність на Сайті/Мобільному додатку інформації. Вся інформація та матеріали надаються в умовах "як є", без будь-яких гарантій того, що Сайт /Мобільний додаток або його Сервіс можуть підходити або не підходити для конкретних цілей використання, і що вони будуть відповідати вимогам або очікуванням Користувача. Адміністрація сервісу не може гарантувати і не обіцяє ніяких специфічних результатів від використання Сайту/Мобільного додатки та(або) його Сервісу.

4.5. Адміністрація сервісу не несе відповідальності за висловлювання і думки Користувачів Сайту/Мобільного додатку, залишені в якості коментарів або відгуків. Думка Адміністрації сервісу може не збігатися з думкою і позицією авторів таких відгуків або коментарів. У той же час Адміністрація сервісу вживає всіх можливих заходів, щоб не допускати публікацію повідомлень, які порушують чинне законодавство або норми моралі.

4.6. Адміністрація сервісу не несе відповідальності за можливі протиправні дії Користувача відносно третіх осіб, або третіх осіб щодо Користувача, пов'язані з використанням Сервісу.

4.7. Адміністрація сервісу залишає за собою право видаляти розміщену Користувачем на Сайті/ Мобільному додатку інформацію і робити технічні і юридичні заходи для припинення доступу до Сайту Користувачів, які порушують вимоги Угоди та / або законодавства України.

4.8. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань за цією Угодою, якщо таке виконання є наслідком дії непереборної сили (форс-мажор), в тому числі масових заворушень, заборонних дій влади, стихійних лих, пожеж, катастроф, збоїв в телекомунікаційних і електричних мережах, дій шкідливих програм, а також недобросовісних дій третіх осіб, спрямованих на отримання несанкціонованого доступу або виведення з ладу програмного або апаратного комплексу.

5. ЛІЦЕНЗІЯ НА ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ/МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ ТА ДОПУСТИМЕ ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ.

5.1. Доступні на Сайті/Мобільному додатку ресурси, включаючи, але не обмежуючись цим, вихідний і об'єктний код (включаючи активовані та неактивовані дані і команди), призначений для користувача інтерфейс, графічні зображення, фотографії, анімації, відеозображення, відеокліпи, звукові записи, звукові ефекти, музика, текстове наповнення та зміст сторінок Сайту/Мобільного додатку, також будь-які інші елементи Сайту/Мобільного додатку, в тому числі програмні сценарії і програмне забезпечення, що використовуються для реалізації і цілей Сервісу, є або містять об'єкти інтелектуальної власності, виключне право на які належить Адміністрації сервісу. Зазначені інформація і матеріали захищені нормами права, чинного в області інтелектуальної власності, та іншими актами законодавства України. Тому дані ресурси, так само як і будь-які їх розділи, не можуть бути відтворені ні в якій формі і ніякими засобами, за винятком випадків, коли це позитивно вирішується відповідно до цієї Угоди. Забороняється використання ресурсів Сайту/Мобільного додатку яким би то не було несанкціонованим чином.

5.2. Адміністрація сайту надає зареєстрованому та/або авторизованому Користувачеві право безоплатного функціонального використання Сайту і Мобільного додатку в умовах простої (невиключної) ліцензії в межах функціональних можливостей Сервісу. Не дивлячись на те, що Користувачеві надаються права використання Сайту і Мобільного додатку, саме по собі використання не може бути розцінено як передача або поступка виключного права щодо такого Сайту або Мобільного додатку, їх розділів та елементів, в тому числі неактивованих даних і команд,

5.3. Адміністрація має право встановлювати ліміти за обсягом та складом, розміщених Користувачем інформаційних матеріалів, а також вводити інші технічні обмеження використання Сайту та(або) Мобільного додатку, які час від часу будуть доводитись до відома Користувачів у формі та способом за вибором Адміністрації сервісу.

5.4. Використання Платформи та (або) Сайту та(або) Мобільного додатку іншими способами ніж як для користування Сервісом, суворо заборонені.

5.5. Сайт/Мобільний додаток може містити посилання на інші інтернет-сайти, програми, фото-, відео-, аудіо-, графічні і тестові матеріали, що належать третім особам. Користувач розуміє та погоджується з тим, що розміщення посилань на інші інтернет-сайти або матеріли третьої особи на Сайті та/або в Мобільному додатку не означає, що Адміністрація сервісу підтримує, схвалює або рекомендує зазначені сайти або матеріали. Користувач використовує сайти, програмне забезпечення та матеріали третіх осіб виключно на свій ризик, в тому числі під час користування Сервісом.

Всі торгові марки і назви, що згадуються в матеріалах або інформації, розміщених на Сайті/Мобільному додатку або на які даються посилання в матеріалах цього Сайту/Мобільного додатку, є власністю їх відповідних власників.

6. ПОВІДОМЛЕННЯ

6.1. Користувач дає згоду отримувати від Адміністрації сервісу на вказану в Особистому кабінеті електронну адресу та/або номер телефону, інформаційні електронні повідомлення про важливі події, що відбуваються в рамках надання Сервісу або в зв'язку з ним.

6.2. Зв'язок Адміністрації сервісу з Користувачем здійснюється за допомогою контактних даних, вказаних ним при реєстрації на Сайті/Мобільному додатку. Користувач має право звертатися до Адміністрації сервісу в усній та/або письмовій формі за консультаційною допомогою щодо технологічних особливостей роботи Сайту/Мобільного додатку та інших питань, пов'язаних з роботою Сайту/Мобільного додатку і запропонованого ним Сервісу, а також представляти Адміністрації сервісу зауваження і побажання щодо поліпшення якості Сервісу.

7. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

7.1. Приєднуючись до умов даної Угоди, Користувач дає справжню письмову згоду на автоматизовану обробку наданих персональних даних з метою укладання договору на умовах цієї Угоди, а також його подальшого виконання.

7.2. Порядок збору, використання, зберігання та розкриття інформації, що становить персональні дані Користувача, отриманої Адміністрацією сервісу за допомогою Сайту/Мобільного додатку, регулюється «Політикою конфіденційності» яка є невід'ємною частиною цієї Угоди, а також іншими внутрішніми документами, прийнятими Адміністрацією сервісу і розміщеними у відкритому доступі у відповідному розділі Сайту /Мобільного додатку. Користувач підтверджує, що ознайомлений, і приймає «Політику конфіденційності».

7.3. У випадках, що допускаються функціональними можливостями Сервісу, Користувач самостійно визначає ступінь доступності своїх персональних даних іншим користувачам Інтернет. Користувач визнає і погоджується, що в разі розміщення ним своїх персональних даних з використанням Сервісу способом, що надає можливість їх отримання Користувачами Інтернет, його персональні дані вважаються загальнодоступними. Користувач усвідомлює також, що його персональні дані вважаються загальнодоступними у випадках, коли на них відповідно до законів не поширюється вимога дотримання конфіденційності.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Дана Угода набирає чинності для Користувача з моменту його приєднання до нього в формі здійснення дій шляхом реєстрації на Сайті/Мобільному додатку (проставлення Користувачем позначки в полі «Я приймаю Угоду Користувача» і натисканням кнопки «Реєстрація») і діє протягом невизначеного терміну. Фактичне використання Користувачем можливостей, продуктів, послуг і сервісів Сайту/Мобільного додатку також підтверджує згоду Користувача з умовами даної Угоди.

8.2. Дана Угода, порядок його укладення і виконання, а також питання, не врегульовані цією Угодою, регулюється чинним законодавством України.

8.3. Всі суперечки і розбіжності за даною Угодою або у зв'язку з ним вирішуються сторонами шляхом переговорів. У разі, якщо вирішити суперечку (розбіжність) шляхом переговорів сторін не вдається - він підлягає розгляду в судовому порядку відповідно до діючого процесуального законодавства України.

8.4. Чинна редакція даної Угоди розміщена на Сайті і доступна в мережі Інтернет за адресою: binder24.app.

Редакція № _____ «___» _____ 20__: